Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a fost infiintata in scopul asigurarii unei mai bune gospodarii a bunurilor imobile apartinand domeniului public si privat al Municipiului Bucuresti, respectiv a Consiliului Local al Sectorului 3, Bucuresti. Obiectul principal de activitate al Administrare Active Sector 3 S.R.L. este fabricarea produselor din beton pentru constructii – Cod CAEN 2361.

Unul dintre obiectele de activitate secundara este administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – Cod CAEN 6832, astfel:

In conformitate cu contractul de prestari servicii nr. 12148/20.10.2016, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. administreaza urmatoarele imobile aflate in proprietatea Primariei Sector 3 Bucuresti , incluzand servicii de casierie, curatenie si administrare imobil conform Legii196/2018 care a inlocuit legea 230/2007 , imobile situate astfel :
• Sos. Gara Catelu, nr.170B , camin3, Total locuinte : 45
• Sos. Gara Catelu, nr.170B , camin4, Total locuinte : 45
• Aleea Cioplea nr.4, Bloc 2, Total locuinte: 50
• Aleea Cioplea nr.3-5, caminul 1,  Total locuinte: 45
• Aleea Cioplea nr.3-5, caminul 2, Total locuinte:45
• Aleea Cioplea nr.3A, Bloc B1, Total locuinte : 63
• Aleea Cioplea nr.3A, Bloc B2, Total locuinte : 63
• Aleea Cioplea nr.3A, Bloc B3, Total locuinte : 63

De asemenea, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. dispune de o serie de imobile pe care le are in administrare sau chirie.

Pe partea de productie, Societatea noastră dispune de:

  • o centrală de betoane pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr, tip BETOMAT II-345,
  • o fabrică proprie de elemente prefabricate de beton, alcătuită dintr-o hală de producție în care se desfășoară procesele de realizare a armăturilor pe de o parte, și pe de altă parte sunt realizate procesele tehnologice de turnare a betoanelor în cofrajele cu armături, pentru diverse tipologii de elemente prefabricate.
  • o instalație modernă pentru prepararea mixturilor asfaltice, model BENNINGHOVEN BA 4000, care asigură o capacitate operațională de producție cuprinsă între 150-300 tone/oră,
  • o instalație modernă pentru prepararea emulsiei bituminoase cationice, model MASSENZA Embac 4000×2, care asigură o capacitate de producție de 10 tone/oră, situate la punctul de lucru din Popesti-Leordeni, Sos. De Centura, nr. 111, jud. Ilfov.