ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POSTUL DE MEMBRU – ADMINISTRTOR 5ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Primăria Sector 3 anunţă derularea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administraţie al societății ADMINISTRARE ACTIVE  SECTOR 3 S.R.L. Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidaţi pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al ADMINISTRARE ACTIVE  SECTOR 3 S.R.L. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 111/2016, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Fisiere atasate: