Nota de informare prelucrare date cu caracter personal

Informare in atentia persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate in vederea realizarii accesului in spatiile apartinand societatii Administrare Active Sector 3

Politica pentru protectia datelor cu caracter personal.

Date de contact responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (DPO):

8:30 – 16:30, Luni – Vineri
Sediul social:str. Calea Vitan, nr. 242, etaj 1, sectorul 3, Bucuresti
Adresa de corespondenta: str. Calea Vitan nr 242, etajul 1, sectorul 3, Bucuresti

adresa email: [email protected],