Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este condusa de Adunarea Generala a Asociatilor, formata din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 3 si Societatea SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.

Capitalul social este divizat in 100.020 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 1.000 lei, capital varsat in numerar dupa cum urmeaza: 100.010.000 lei corespunzator unui nr. de 100.010 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 de lei, corespunzator a 10 parti sociale, apartinand societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.

Societatea este administrata de Consiliul de Administratie format din 5 membrii, condus de un presedinte care coordoneaza activitatea de administrare a societatii.

FunctieNumeCurriculum Vitae
Presedinte C.A.Odorog George CostinCurriculum Vitae
Membru C.A. Ciocan IoanaCurriculum Vitae
Membru C.A. Necula Ciprian ReluCurriculum Vitae
Membru provizoiru C.A. Irina Mihaela BarbuCurriculum Vitae
Membru C.A. Nedelcu PetreCurriculum Vitae