Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este condusa de Adunarea Generala a Asociatilor, formata din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 3 si Societatea SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.

Capitalul social este divizat in 100.020 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 1.000 lei, capital varsat in numerar dupa cum urmeaza: 100.010.000 lei corespunzator unui nr. de 100.010 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 de lei, corespunzator a 10 parti sociale, apartinand societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.

Societatea este administrata de Consiliul de Administratie format din 5 membrii, condus de un presedinte care coordoneaza activitatea de administrare a societatii.

FunctieNumeCurriculum Vitae
Presedinte C.A.Odorog George CostinCurriculum Vitae
Membru C.A. Ciocan IoanaCurriculum Vitae
Membru C.A. Necula Ciprian ReluCurriculum Vitae
Membru provizoiru C.A. Irina Mihaela BarbuCurriculum Vitae
Membru provizioriu C.A. Nedelcu PetreCurriculum Vitae