Lista documentelor de interes public :

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, compartimentelor si serviciilor din cadrul societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
 • Programul de funcţionare al Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
 • Coordonatele de contact ale instituţiei (denumire, adresa poştală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet);
 • Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil;
 • Programele şi strategiile proprii ale societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
 • Declaraţii de avere şi de interese.

Lista documente produse si/sau gestionate de structurile proprii de activitate :

 • Note, documente elaborate şi expediate (corespondenţa)
 • Registre de intrare-ieşire documente
 • Rapoarte
 • Adrese către instituţii si societati colaboratoare
 • Note de corespondenţă internă
 • Puncte de vedere
 • Fişe ale posturilor
 • Fişe de apreciere individuală a activităţii personalului
 • Procese verbale de predare-primire
 • Documente financiar-contabile potrivit legislaţiei în vigoare
 • Proiectul anual de buget al Administrare Active Sector 3 S.R.L.
 • Bugetul anual aprobat al Administrare Active Sector 3 S.R.L.
 • Bilanţul contabil (execuţia bugetară anuală) şi anexele aferente
 • Situaţii privind actualizarea inventarelor bunurilor
 • Proceduri de lucru interne
 • Fişe de inventar
 • Documentaţii achiziţii publice
 • Referate de necesitate
 • Dosare juridice aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti
 • Ordine de deplasare
 • Dosare profesionale ale angajaţilor
 • Dosare de pensionare
 • Adeverinţe
 • Contracte individuale de muncă
 • Documente de arhivă.