Forma cadru a contractului de mandat al membrilor C.A

HCLS3 265 din 16/05/2019 privind aprobare bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2018.

  • Politica si criteriile de remunerare a administratorilor

HCLS3 267 din 16/05/2019 privind aprobarea actualizarii Planului de administrare si a indicatorilor cheie de perfomanta finaciara si nefinaciara pentru Consiliul de Administratie al societatii al Administratie Active Sector 3 SRL

HCLS3 347 din 25/06/2019 privind plata componentei variabile si a renumeratiei presedintelui si membrilor Consiliilor de Administratie ai intreprinderilor publice la care Sectorul  3 este asociat unic sau majoritar

HCLS3 202 din 28/03/2019 privind stabilirea remuneratiei lunare a presedintelui si a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratiei ai societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L

  • Rapoarte ale Consiliului de Administratie

Raportul pe semestrul I 2019 al membrilor C.A

Raportul pe anul 2018

Raportul pe Semestrul II 2018 al membrilor C.A

Raportul pe Semestrul  I 2018 al membrilor C.A

HCLS 3 nr. 188 din 04/05/2018 privind aprobarea raportului de activitate al membrilor C.A pe anul 2017.

HCLS3 nr. 165 din 27/04/2017 privind aprobarea raportului de activitate al membrilor C.A pe anul 2016.

Cod de etica si conduita