Nr. CrtNumar HotarareAN/luna/ziTitluVizualizare
2067331.05.2024hotararea Adunarii Generale a AsociatilorVizualizare
2058314.03.2024hotarare privind abrogarea articolului nr 5 din HCLS3 nr.623/19.12.2023 referitor la desemnarea administratorului provizoriu 5 la societatea Administrare Active Sector 3 SRLVizualizare
2043608.02.2024hotarare privind desemnarea reprezentatilor in Adunarea Generala a Asociatilor la societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru care consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publica tutelaraVizualizare
2037228.05.2024hotararea adunarii generale a asociatilorVizualizare
20264419.12.2023hotarare privind aprobarea actualizarii Contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.Vizualizare
20162319.12.2023hotarare privind declansarea procedurii de selectie a Administratorului 5 in Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.Vizualizare
20044728.09.2023hotarare privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu - Administrare 5, al Consiliului de Administrare al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.Vizualizare
199
32906.07.2023hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu suma de 100.450.000 lei.Vizualizare
19830715.06.2023hotarare privind majorarea indemnizatiei fixe lunare a presedintilor
Consiliilor de Administratie ai intreprinderilor
publice Algorithm Residential S3 SRL, Algorithm Constructii S3 SRL, SD3 Salubritate si Deszapezire
S3 SRL, Internet si Tehnologie S3 SRL si Administrare Active Sector 3 SRL.
Vizualizare
19726715.06.2023hotarare privind declansarea procedurii de selectie a Administratorului 5 in Consiliul de Administratie pentru postul vacant si desemnarea unui administrator provizoriu la societatea Administrare Active Sector 3SRLVizualizare
19623918.05.2023hotarare privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si a Raportului de activitate a Consiliului de Administratie pe anul 2022 al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.Vizualizare
16815220.04.2023hotarare privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu al Consiliului de administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizare
16714820.04.2023hotarare privind aprobarea Programului pe anul 2023 al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.Vizualizare
16610316.03.2023hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.Vizualizeaza
16555015.12.2022hotarare privind desemnarea auditorului statutar pentru exercitiile financiare 2022, 2023, 2024 si 2025 la societatea Administrare Active Sector 3 SRL.Vizualizeaza
16453715.12.2022hotarare privind declansarea precedurii de selectie a unui membru al Consiliului de Administratie pentru postul vacant si desemnarea administratorului provizoriu la societatea Administrare Active Sector 3 SRL.Vizualizeaza
16353024.11.2022hotarare privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3.Vizualizeaza
16250222.10.2022hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societatii Administrare Active Sector 3 SRL Vizualizare
16141627.09.2022hotarare privind modificarea HCLS 3 nr. 48/26.02.2022 modificarea si completarea Actelor constitutive ale intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este autoritatea publica tutelaraVizualizare
16038415.09.2022hotarare privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu al Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.Vizualizare
15933610.08.2022hotarare privind aprobarea derularii de catre societatea Administrare Active Sector 3 SRL a Contractelor cu clienti ce depasesc valoarea mai mare de 100.000 euro fara TVA incheiate cu societatile Maristar Com si Umiva Engineering SRLVizualizare
15833510.08.2022hotarare privind completarea Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.Vizualizare
15731527.07.2022hotarare privind aprobare asocierii in participatie intre societatile Internet si tehnologie S3 SRL si Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea proiectarii construirii, dotarii, amenajarii si exploatarii unei hale cu destinatia de arhiva.Vizualizare
15619510.06.2022hotarare privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Administare Active Sector 3 SRLVizualizare
15515712.05.2022hotarare privind aprobarea derularii de catre societatea Administrare Active Sector3 SRL a unui numar de 9 (noua) contracte cu clienti si incheiere a 2 (doua) contracte noi cu clienti, fiecare cu o valoare mai mare de 100.000 euro fara TVA.Vizualizare
15419916.06.2022hotarare privind desemnarea administratorului provizoriu - Administrator 5 al Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.Vizualizare
15319716.06.2022hotarare privind numirea membrilor - Administartor 1, Administrator 2 si Administrator 3 - in Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizare
15215312.05.2022hotarare privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie pentru posturile vacante si desemnarea administratorilor provizorii in societatea Administrare Active Sector 3 SRL.Vizualizare
15112813.04.2022hotarare privind modificarea Actelor constitutive ale intreprinderilor publice AS3 - Administrare Strazi S3 SRL, Algorithm Residential S3 SRL, Administrare Active Sector 3 SRL, SD3 - Salubritate si Deszapezire S3 SRL la care sectorul 3 este autoritate publica tutelara.Vizualizare
15017426.05 2022hotarare privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2021 si a programului de Activitate pe anul 2022 ale societatii Administrare Active Sector 3 SRL.Vizualizare
14914428.04.2022hotarare privind majorarea indemnizatiei membrilor Consiliilor de Administratie ale intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritatea publica tutelara.Vizualizare
1486024.03.2022hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.Vizualizare
1474714.03.2022hotarare privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administrare al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL, in vederea preluarii prin cesiune a Contractelor de inchiriere nr. 2/28.12.2017 de la societateea Algorithm Residential S3 SRL.Vizualizare
14612813.04.2022hotarare privind modificarea Actelor constitutive ale intreprinderilor publice AS3 - Administrare Strazi S3 SRL, Algortihm Residential S3 SRL, Administrare Active Sector 3 SRL, SD3 - Salubritate si Deszapezire S3 SRL la care Sectorul 3 este autoritatea publica tutelara.Vizualizare
1453624.02.2022hotarare privind adoptarea unor masuri in vederea eficientizarii activitatii intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritatea publica tutelaraVizualizare
1442108.02.200hotarare privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie si desemnarea administratorilor provizorii la societatea Administrare Active Sector 3 SRLVizualizare
14332302.12.2021hotarare privind prelungirea duratei contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.Vizualizare
14232002.12.2021hotarare privind aprobarea derularii de catre societatea Administrare Active Sector 3 SRL a contractelor cadru incheiate cu societatile MP Solution SRL, NSN Pallady Residence SRL, W. Pablo Residence SRL, Team Construct Impex SRLVizualizare
14131902.12.2021hotararea privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea incheierii unor contracte cadru pe baza de comanda, cu societatea Bulmarket DM LTD si societatea Total Romania S.AVizualizare
14021326.08.2021hotararea privind modificarea si completarea HCLS 3 nr. 44/25.03.2021 privind constituirea unei Comisii speciale de analiza a intreprinderilor publice la care sectorul 3 are calitatea de autoritate publica tutelaraVizualizare
13930811.11.2021hotararea privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea incheierii unui contract de executie si montaj elemente prefabricate din beton, cu societatea Alon Investitii SRLVizualizare
13829828.10.2021hotarare privind aprobarea derularii de catre societatea Administrare Active Sector 3 a contractelor cadru incheiate cu societatile Prest Construct Co SRL, Evo ABB Construct SRL, Expopedia Publicity SRL si completarea Anexei nr.1 la Hotararea nr. 96/13.04.2020Vizualizare
13719311.08.2021nota privind indreptarea erorii materiale cuprinse in Hotararea Consiliuliu Local al Sectorului 3 nr.193/11.08.2021Vizualizare
13629728.10.2021hotararea privind completarea Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizare
13529628.10.2021hotararea privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societatii Administrare Active sector 2 SRLVizualizare
13426728.10.2021hotararea privind ajustarea preturilor aprobate de Hotararea Consililului Local Sector 3 nr.207/26.08.2021 pentru modificarea Anexei 1 la HCLS 3 nr.458.27.09.2018 referitoare la atribuirea catre societatea AS3- Administrare Strazi S3 S.R.L. a Acordului-cadru ce are ca obiect "Furnizarea beton asfaltic si emulsie bituminoasa"Vizualizare
13326426.08.2021hotararea privind cresterea disciplinei si transparentei intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritatea publica tutelaraVizualizare
13221126.08.2021hotarare privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizare
13116815.07.2021hotarare privind unor masuri referitoare la organizarea si desfasurarea procedurii de selectie a membrilor Consiliilor de Administratie ale intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritatea publica tutelaraVizualizare
13019202.08.2021hotarare privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizare
12916024.06.2021hotarare privind modificarea actelor constitutive ale intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publica tutelara.Vizualizare
12815924.06.2021hotarare privind completarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliilor de Administratie ale intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publica tutelara.Vizualizare
1274425.03.2021hotarare privind constituirea unei Comisii speciale de analiza a intreprinderilor publice la care Sectorul 3 are calitatea de autoritate publica tutelara.Vizualizare
1263106.05.2021hotararea adunarii generale a asociatilorVizualizare
1253030.03hotararea adunarii generale a asociatilorVizualizare
1242926.02.2021hotararea adunarii generale a asociatilorVizualizare
1232826.02.2021hotararea adunarii generale a asociatilorVizualizare
1222726.02.2021hotararea adunarii generale a asociatilorVizualizare
1212626.02.2021hotararea adunarii generale a asociatilorVizualizare
1202511.12.2020hotararea adunarii generale a asociatilorVizualizare
1192402.06.2020hotararea adunarii generale a asociatilorVizualizare
1182304.05.2020hotararea adunarii generale a asociatilorVizualizare
1172204.05.2020hotararea adunarii generale a asociatilorVizualizare
1162115.04.2020hotararea adunarii generale a asociatilor Vizualizare
1152015.04.2020hotararea adunarii generale a asociatilor Vizualizare
1141902.04.2020hotararea adunarii generale a asociatilor Vizualizare
1131802.04.2020hotararea adunarii generale a asociatilor Vizualizare
112103.03.2020hotararea adunarii generale a asociatilor Vizualizare
1111713.02.2020hotararea adunarii generale a asociatilor Vizualizare
1101606.02.2020hotararea adunarii generale a asociatilor Vizualizeaza
1091531.10.2019hotararea adunarii generale a asociatilor Vizualizeaza
1081416.10.2019hotararea adunarii generale a asociatilor Vizualizeaza
1071316.10.2019hotararea adunarii generale a asociatilor Vizualizeaza
10649015.10.2019hotararea privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea incheierii unui contract cu societatea Algorithm Constructii S3 SRLVizualizeaza
10548915.10.2019hotararea privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrare Active Sector 3 pentru anul finaciar 2019.Vizualizeaza
1041230.09.2019hotararea adunarii generale a asociatilor privind acordarea unui mandat presedintelui C.A in vederea incheierii unui contract de vanzare cu societatea DRUM CONCEPT SRLVizualizeaza
10346924.09.2019hotararea privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea vanzarii unor mijloace fixe aflate in patrimoniul societatiiVizualizeaza
1021109.09.2019hotararea adunarii generale a asociatilor Vizualizeaza
10142604.09.2019hotararea privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
1001009.07.2019hotararea adunarii generale a asociatilorVizualizeaza
9936505.07.2019hotararea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.LVizualizeaza
98917.05.2019hotararea adunarii generala a asociatilorVizualizeaza
97817.05.2019hotararea adunarii generala a asociatilorVizualizeaza
96717.05.2019hotararea adunarii generala a asociatilorVizualizeaza
9526716.05.2019hotararea privind aprobarea actualizarii Planului de administrare si a indicatorilor cheie de perfomanta finaciara si nefinaciara pentru Consiliul de Administratie al societatii al Administratie Active Sector 3 SRLVizualizeaza
9426616.05.2019hotararea privind suplimentarea Programului de investitii pentru anul financiar 2019 al societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
9326516.05.2019hotarare privind aprobare bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, al raportului de activitate a Consiliuliul de Adminitstratie pe anul 2018 si a programului de activitate pe anul 2019 al societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
9224016.04.2019hotararea privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului al Administratie al societatii Algorithm Residential S3 SRLVizualizeaza
91601.04.2019hotararea adunarii generala a asociatilorVizualizeaza
90
501.04.2019hotararea adunarii generala a asociatilorVizualizeaza
8920228.03.2019 privind stabilirarea remuneratiei lunare a presedintelui si a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3Vizualizeaza
88
19528.03.2019privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrare Active Sector 3Vizualizeaza
87405.03.2019hotararea adunarii generale a asociatilor privind modificarea Actului Constitutiv a societatii Administrare Active Sector 3Vizualizeaza
86305.03.2019hotararea adunarii generale a asociatilor privind aprobarea programului de investitii societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
85205.03.2019hotararea adunarii generale a asociatilor privind majorarea capitalului sociecatii Administrare Active Sector 3Vizualizeaza
8415926.02.2019hotarare privind modificarea Actului Constitutiv al societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.LVizualizeaza
8315826.02.2019hotarare privind aprobarea programului de investitii, respectiv dotari si obiective pentru anul financiar 2019 al societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.LVizualizeaza
8215126.02.2019hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L cu suma de 40.000.000 lei.Vizualizeaza
8158519.12.2018hotarare privind numirea unui membru in C.A al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.LVizualizeaza
80515.11.2018hotararea Adunarii Generale a AsociatilorVizualizeaza
79415.11.2018hotararea Adunarii Generale a AsociatilorVizualizeaza
78215.11.2018hotararea Adunarii Generale a AsociatilorVizualizeaza
77115.11.2018hotararea Adunarii Generale a AsociatilorVizualizeaza
76305.11.2018hotararea Adunarii Generale a AsociatilorVizualizeaza
75205.11.2018hotararea Adunarii Generale a AsociatilorVizualizeaza
74105.11.201hotararea Adunarii Generale a AsociatilorVizualizeaza
7352430.10.2018privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achizitionarii unui teren intravilan in suprafata totala de 60.953 mpVizualizeaza
7247611.10.2018privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL privind achizitionarea unei fabrici de prefabricateVizualizeaza
7147511.10.2018privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea incheierii unui contract pentru proiectarea si executia unui sistem de supraveghere videoVizualizeaza
7047411.10.2018privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea incheierii unui contract de servicii de proiectareVizualizeaza
6947311.10.2018privind solicitarea de acordare a unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achizitionarii bunurilor imobileVizualizeaza
6847211.10.2018privind aprobarea listei de investitii a societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
6744114.09.2018privind incetarea mandatului presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL prin demisie si declansarea procedurii de selectie pentru postul ramas vacant Vizualizeaza
6643614.09.2018privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achizitionarii de materie prima pentru buna functionare a activitatii statiei de asfalt si a fabricii de prefabricateVizualizeaza
6542914.09.2018privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
6436614.08.2018privind acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL privind participarea la licitatia publica ascendenta cu strigare pentru valorificarea in bloc a activelor mobile de tipul echipamentelor si masinilor destinate exclusiv parcurilor de distractii,situate in Bucuresti,Bd.Timisoara,nr.8 A,Sector 6 si achizitionarea acestora la o valoare estimata de 4.000.000 euro (patru milioane euro)+TVAVizualizeaza
6334707.08.2018privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL privind achizitionarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimata de 5.000.000(cinci milioane)euro+TVAVizualizeaza
6234607.08.2018privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
6133531.07.2018privind incetarea mandatului de membru si de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL si declansarea procedurii de selectie pentru postul ramas vacantVizualizeaza
602602018 06.26privind acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea demararii procedurilor de bransament la apa-canal, gaze, energie electrica pentru imobilul situat in B-dul Basarabia, nr. 256 Ghttp://www.primarie3.ro/files/t_2018/05/HCLS3%20202%20din%2021.05.2018%20privind%20infiint%20Com%20de%20analiza%20%20a%20%20terenurilor%20identif%20de%20catre%20%20soc%20Adm%20Active%20Sector%203%20SRL%20in%20vederea%20derularii%20ult%20in%20comun%20de%20catre%20CLS%203%20si%20soc%20Adm%20Ac.pdf
592022018 05.21privind infiintarea Comisiei de analiza a terenurilor identificate de catre societatea Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea derularii ulterioare in comun de catre Consiliul Local al Sectorului 3 si Societatea Administrare Active Sector 3 srlVizualizeaza
581882018 04.05aprob bilantului contabil, a cont de profit si pierderi, a rap de activ al CA pe anul 2017 si a progr de activ pe anul 2018 ale societ Adm Active S3 SRLVizualizeaza
571372018 03.28completarea Actului Constitutiv al Societatii Administrare ActiveVizualizeaza
56592018 02.16auditarea societatilor la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este asociat unic/majoritarVizualizeaza
55542018 02.16aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2018Vizualizeaza
54372018 01.29schimbarea sediului social al societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
5382018 01.22acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea acordarii unui imprumut societatii Algorithm Residential S3 SRLVizualizeaza
526892017 12.28numirea membrilor in Consiliul de Administratie al Societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
516822017 12.28acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea incheierii unui contract de inchiriere spatii de birouriVizualizeaza
506172017 11.27acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea incheierii contractului de inchiriere a spatiului/terenului excedentar apartinand unitatii de invatamant Gradinita nr. 239, situat in strada Dristorului, nr. 102, sector 3, BucurestiVizualizeaza
496152017 11.27acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL, pentru demararea procedurilor de identificare a unei locatii in vederea mutarii sediilor si punctelor de lucru ale societatilor Algorithm Residential S3 SRL, Algorithm Constructii S3 SRL, OPS3 Ordine si Protectie S3 SRL, SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL, Internet si Tehnologie S3 SRL, Administrare Strazi S3 SRL, Administrare Active SECTOR 3 SRLVizualizeaza
485832017 11.27acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea parcurgerii procedurii de aderare la GAL Sector 3 in calitate de membru asociatVizualizeaza
475822017 11.27acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea demararii procedurii de reconversie/reconsolidare a cladirilor aflate in aria de protectie a monumentului istoric ,, Hala Laminor"Vizualizeaza
465812017 11.27schimbarea sediului social al Administrare Active Sector 3 SRL si infiintarea unui punct de lucruVizualizeaza
454842017 10.12modificarea H.C.L.S3 nr. 354/25.08.2017 referitoare la actele constitutive ale societatilor SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL si Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
444282017 09.19rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
434032017 09.11stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
423962017 09.05declansarea procedurii de selectie in vederea ocuparii posturilor vacante de membru in consiliul de administratie al intreprinderilor publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului BucurestiVizualizeaza
413402017 07.27numirea membrilor in Consiliul de Administratie al Societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
402812017 06.30acordarea unui mandat presedintelui consiliului de administratie al Administrare Active Sector 3 SRL in vederea implementarii unui sistem RENT-a-Bike in Sectorul 3Vizualizeaza
392802017 06.30acordarea unui mandat presedintelui consiliului de administratie al Administrare Active Sector 3 SRL in vederea valorificarii deseurilor rezultate din activitatea proprieVizualizeaza
382452017 06.12aprobarea cesiunii contractului de asociere incheiat intre Administrare Active Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRLVizualizeaza
372432017 06.12rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
362442017 06.12modificarea si completarea Actului Constitutiv al Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
352052017 05.16aprobarea incheierii unui contract de asociere in participatiune intre Administrare Active Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRLVizualizeaza
341722017 05.09privind aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
331672017 04.27aprobarea remuneratiei presedintelui Consiliului de Administratie al Administrare Active sector 3 SRLVizualizeaza
321662017 04.27modificarea si completarea Actului Constitutiv al Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
311652017 04.27aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2016 si a programului de proiect de activitate pe anul 2017 ale societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
301382017 04.07rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
29962017 03.29numirea provizorie in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
28952017 03.29privind majorarea capitalului social al Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
27682017 02.28aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, a organigramei si statului de functii ale Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
262712016 10.31desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
252382016 10.11rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
241582016 07.18inlocuirea unui membru al Consiliului de Administratie al Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
23982016 05.30rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
22772016 04.25aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si a raportului de activitate al consiliului de administratie pe anul 2015 ale Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
21182016 01.29aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, a organigramei si statului de functii ale Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
202692015 11.26schimbarea sediului social al Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
191062015 05.12aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si a raportului de activitate al consiliului de administratie pe anul 2014 ale Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
18752015 04.23Reducerea capitalului social al Administrare Active SECTOR 3 srlVizualizeaza
172322014 09.15aprobarea demararii proiectului de reconversie urbana a imobilului Hala LaminorVizualizeaza
162042014 07.28aprobarea modificarii structurii de administrare a Societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
151802014 06.26aprobarea incheierii contractului de vanzare-cumparare a constructiilor inscrise in cartea funciara, respectiv a Halei Laminor si a constructiilor anexe aflate in proprietatea societatii Rommetalcom SRL si edificate pe terenul in suprafata de 59.617 mp aflat in proprietatea Societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
141792014 06.26majorarea capitalului social al societatii Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
131542014 05.22aprobarea pretului de cumparare a Halei Laminor in suprafata construita de 58.049 mp, inscrisa in Cartea Funciara nr. 209760-C6, precum si a constructiilor anexe aflate in proprietatea societatii Rommetalcom SRLVizualizeaza
12632014 03.07stabilirea remuneratiei de catre Asociatul Unic pentru administratorul Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
11562014 02.27acordarea unui mandat administratorului societatii Administrare Active Sector 3 SRL in demararea negocierilor cu societatea Rommetalcom SRL in scopul achizitionarii halei Laminor precum si a celorlalte constructii edificate pe terenul proprietatea societatii Administrare Active Sector 3 SRL, cu asociat unic Consiliul local Sector 3Vizualizeaza
103452013 10.31acordarea unui mandat in vederea cumpararii de catre societatea Administrare Active Sector 3 SRL , in conditiile Procesului Verbal de licitatie din data de 09.10.2013 incheiat cu Republica SA in faliment , prin lichidator judiciar RVA Insolvency Specialists SPRL, a trei loturi de teren si mandatarea administratorului, dl. Grosu Ionut Ciprian, in vederea semnarii contractelor de vanzare cumparare in forma autentica si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare cumparariiVizualizeaza
93342013 10.22revocarea doamnei Petrescu Madalina din functia de administrator al Administrare Active Sector 3 SRL , descarcarea acesteia de gestiune si de raspundere, precum si numirea unui nou administrator, in persoana domnului Grosu Ionut CiprianVizualizeaza
83312013 10.14majorarea capitalului social al Administrare Active Sector 3 SRLVizualizeaza
72142013 08.05imputernicirea societatii Administrare Active Sector 3 SRL pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare pentru participarea la licitatie publica in vederea achizitionarii a cel putin o parte din activele fostei uzine RepublicaVizualizeaza
61712013 06.27schimbarea denumirii societatii Locuinte Sector 3 SRL in Administrare Active Sector 3 SRL si adaugarea de noi obiecte de activitate in Statutul societatiiVizualizeaza
5139.2013 05.16majorarea capitalului social al Locuinte Sector 3 SRLVizualizeaza
4852013 03.28privind imputernicirea administratorului Locuinte Sector 3 SRL de a efectua toate formalitatile necesare in vederea deschiderii de conturi la institutii bancare si/sau financiare, in numele si pe seama Locuinte Sector 3 SRLVizualizeaza
3562013 02.28aprobarea Raportului Comisiei pentru identificarea si evaluarea pe piata imobiliara a unor imobile/terenuri/constructii situate pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 3 si mandatarea Locuinte Sector 3 SRL pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare verificarii dpdv juridic si tehnic a imobilelor identificate de ComisieVizualizeaza
22812012 12.07infiintarea unei societati comerciale care are ca drept scop o mai buna gospodarire a bunurilor imobile apartinand domeniului public si privat al Municipiului Bucuresti date, aflate si dobandite in administrarea CLS3.Vizualizeaza
12042012 11.29imputernicirea Consiliului Local de a hotari cu privire la infiintarea unei societati comercialeVizualizeaza