Producția de betoane
Societatea noastră dispune de o centrală de betoane pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr, tip BETOMAT II-345, amplasată în Popești-Leordeni, Șoseaua de Centură, nr. 111.
Nomenclatorul claselor de beton marfă produse de centrala de betoane a societății AAS3 cuprinde clase de beton de la C8/10 până la C50/60, iar nomenclatorul claselor de beton rutier cuprinde clase de la BcR 3,5 până la BcR 5,0.
Centrala de betoane este dotată cu două malaxoare cu amestec forțat, unul care asigură o capacitate de producție de 100 MCH pentru livrarea betonului marfă în șantiere și cel de-al doilea, care asigură o capacitate de producție de 55 MCH pentru livrarea betonului necesar turnărilor de elemente prefabricate în hala proprie.
Centrala de betoane este dotată cu sistem centralizat de încălzire a apei calde și sistem de încălzire a agregatelor, ceea ce permite livrarea betoanelor inclusiv pe timp friguros.
Transportul betoanelor produse este asigurat de flota auto a societații, alcătuită din autobetoniere model MAN și model Mercedes, cu o capacitate de transport de 9 mc, iar punerea în opera a betoanelor fluide este realizată cu ajutorul autopompei model Putzmeister, cu lungimea brațului de 36 m.
Conform sistemului de management integrat al societății, suntem preocupați în mod deosebit de asigurarea cerințelor de reglementare privind protecția mediului și reciclarea atât a apei provenită de la spălarea malaxoarelor sau a autobetonierelor, cât și a betoanelor proaspete provenite din situații accidentale sau a betoanelor întărite, provenite de la întreținerea malaxoarelor sau ca reziduuri din încercările realizate în laboratorul propriu.

                         

Producția de elemente prefabricate de beton
Administrare Active Sector 3 S.R.L. dispune de o fabrică proprie de elemente prefabricate de beton, amplasată în Popești-Leordeni, Șos de Centură, nr 111, alcătuită dintr-o hală de producție în care se desfășoară procesele de realizare a armăturilor pe de o parte, și pe de altă parte sunt realizate procesele tehnologice de turnare a betoanelor în cofrajele cu armături, pentru diverse tipologii de elemente prefabricate.
Fabrica de prefabricate este dotată cu linii tehnologice performante, astfel:
 centrală de beton cu amestec forțat, model LIEBHERR;
 tipare diverse ;
 echipamente pentru debitarea, îndoirea, fasonarea și sudarea armăturilor;
 instalații de pretensionare a toroanelor.
În conformitate cu cerințele din documentele de referință armonizate, fabrica produce următoarele tipuri de elemente prefabricate:
 elemente pentru poduri (grinzi de pod), pentru construcția podurilor, confom SR EN 15050+A1:2012;
 elemente de fundație, pentru structurile clădirilor, conforn SR EN 14991:2007;
 elemente liniare de structură (stâlpi, grinzi principale si secundare din beton armat si precomprimat tip: I, L; T ; I cu panta dublă, rectangulare), pentru construirea structurilor de clădiri și alte lucrări de geniu civil, conform SR EN 13225:2013;
 predale prefabricate pentru sisteme de planșee, pentru utilizare cu beton turnat in situ (suprabetonare) pentru a alcătui fâșii compozite pentru planșee, conform SR EN 13747+A2:2010;
 pereți exteriori și de compartimentare, pentru utilizare nestructurală, conform SR EN 14992+A1:2012;
 scări și podeste prefabricate din beton realizate monobloc, cu utilizări structurale pentru interior și exterior, conform SR EN 14843:2007;
 chesoane subterane mari (structurale), cât şi mici (nestructurale sau puţin structurale), cu secţiune transversală rectangulară, monolite, şi proiectate ca elemente continue cu un detaliu de îmbinare care permite o eventuală introducere a materialelor de etanşare, utilizate pentru a crea spaţii subterane pentru transportul şi depozitarea materialelor, de exemplu transportul şi depozitarea apelor reziduale, a galeriilor de cabluri şi pasaje subterane, conform SR EN 14844+A2:2012.
Producția de elemente prefabricate se desfășoară pe toată perioada anului, temperatura ambientală din interiorul halei fiind asigurată de sistemele de încălzire a pistelor de turnare, ceea ce permite turnări de beton chiar și atunci când în exterior sunt valori negative de temperatură.
În funcție de solicitările beneficiarilor, activitatea se poate desfășura în flux continuu, 24h/24, 7 zile/7, astfel încât comenzile să fie livrate în timp util.

                

                                    

Producție mixturi asfaltice

AAS3 deține o instalație modernă pentru prepararea mixturilor asfaltice, model BENNINGHOVEN BA 4000, care asigură o capacitate operațională de producție cuprinsă între 150-300 tone/oră, amplasată în Popești-Leordeni, Șoseaua de Centură, nr. 111.
Instalația pentru prepararea mixturilor asfaltice produce următoarele tipuri de mixturi, fabricate atât cu agregate naturale, cât și concasate de balastieră sau carieră, funcție de rețetele stabilite de laboratoare acreditate, după cum urmează:
 Betoane asfaltice (BA) pentru straturi de bază, uzură și legatură, utilizate pentru drumuri, aeroporturi și alte zone de trafic rutier, conform SR EN 13108-1;
 Betoane asfaltice cu conținut ridicat de mastic (SMA/”MASF”), utilizate pentru drumuri, aeroporturi și alte zone de trafic rutier, conform SR EN 13108-5.
Conform cerințelor specifice de la beneficiari, instalația are capabilitatea tehnică și tehnologică de a prepara și alte tipologii de produse, cum ar fi: mixturi asfaltice pentru calea de pod, mixturi asfaltice rugoase, mixturi asfaltice cu bitumuri modificate cu polimeri, mixturi asfaltice colorate cu pigmenți, mixturi asfaltice cu pudretă de cauciuc etc.
Stocarea produselor se realizează în buncărele termoizolate ale instalației de producere mixturi asfaltice.
Condiții de livrare și transport: livrarea produselor este imediată, iar transportul acestora se realizează cu mașini de transport special termoizolate, acoperite cu prelată, aparținând producătorului sau cu transportul beneficiarului.
Sistemul de management integrat al societății urmărește creșterea satisfacției clienților prin îmbunătățirea continuă a calității produselor oferite, a proceselor care sunt implicate în realizarea produselor și asigurarea conformității cu cerințele clienților și ale reglementărilor tehnice aplicabile, privind protecția mediului, asigurarea securității și sănătății personalului propriu și a părților interesate, la locurile de muncă, astfel:
 susține protecția mediului și previne poluarea, în echilibru cu necesitățile socio-economice;
 stabilește cerințe referitoare la angajamentul rezultat din politica de mediu de a se conforma legislației și reglementărilor specifice;
 se aplică acelor aspecte de mediu pe care organizația le poate controla și asupra cărora are influență;
 este orientat către tehnică și tehnologie.

                     

Productie emulsii bituminoase cationice

Administrare Active Sector 3 S.R.L. deține o instalație modernă pentru prepararea emulsiei bituminoase cationice, model MASSENZA Embac 4000×2, care asigură o capacitate de producție de 10 tone/oră.
Instalația pentru prepararea emulsiei bituminoase cationice produce următoarele tipuri de emulsie:
 C60B2 (EBCR 60)– emulsie cationică cu 60% liant, produsă plecând de la bitum rutier, cu indice de rupere de Clasa 2, utilizată la realizarea tratamentelor bituminoase pentru drumuri de clasă tehnică II-IV, pentru lucrări de reparații, realizare amorsări, badijonări, fixarea materialelor geosintetice etc;
 C65B2 (EBCR 65)– emulsie cationică cu 65% liant, produsă plecând de la bitum rutier, cu indice de rupere de Clasa 2, utilizată la realizarea tratamentelor bituminoase pentru drumuri de clasă tehnică II-IV pentru realizare amorsări, badijonări, penetrări etc.
La cererea beneficiarilor, instalația are capabilitatea tehnică și tehnologică de a prepara și alte tipologii de produse, cum ar fi emulsiile cationice modificate cu polimeri.
Condiții de livrare și transport: livrarea produselor este imediată, iar transportul acestora se realizează cu cisterne de transport special termoizolate, aparținând producătorului sau cu transportul beneficiarului.
Stocarea produselor se realizează în rezervoare metalice verticale dotate cu pompe de recirculare pentru omogenizare periodică și dotate cu sistem de încălzire ; nu se recomandă depozitarea produselor la temperaturi sub 00C. Perioada de stocare a produselor recomandată de producător este de 7 zile.
Productie bitum modificat

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. deține o instalație modernă pentru prepararea bitumurilor modificate cu polimeri, model BENNINGHOVEN CPA 15-30, care asigură o capacitate de producție de 30 tone/oră.
Bitumurile modificate cu polimeri sunt utilizate la construcția și întreținerea drumurilor, pistelor de aeroport și a altor zone cu trafic și sunt clasificate în funcție de cerințele caracteristicilor de penetrație la 250C și a punctului de înmuiere.
Instalația este dotată cu sisteme de dozare automată pentru toate materiile prime folosite, întregul proces tehnologic de fabricație fiind realizat în regim automat.
Produsele finite se stochează în cele 4 tancuri de stocare cu o capacitate de 50 to fiecare, dotate cu instalații de încălzire electrică și cu agitatoare necesare menținerii în stare de suspensie a polimerului folosit.
Fabricarea și supravegherea producției se realizează din cabina de comandă a instalației de preparat mixturi asfaltice, unde este instalat calculatorul de proces tehnologic.
Condiții de livrare și transport: livrarea produselor este imediată, iar transportul acestora se realizează cu cisterne de transport special termoizolate, aparținând producătorului sau cu transportul beneficiarului.