Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este condusa de Adunarea Generala a Asociatilor, formata din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 3 si Societatea SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.

Capitalul social este divizat in 98.020 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 1.000 lei, subscris si varsat in numerar de asociati, dupa cum urmeaza: 98.010.000 lei corespunzator unui numar de 98.010 parti sociale Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 lei corespunzator a 10 parti sociale Societatea SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.

Participarea la profit si pierderi a Asociatilor este corespunzatoare cotei de participare la capitalul social, respectiv Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,9898% si Societatea SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. cu cota de 0,0102%.

Societatea este administrata de Consiliul de Administratie format din 7 membri, condus de un presedinte care coordoneaza activitatea de administrare a societatii.

 

 

FunctieNumeCurriculum Vitae
Presedinte provizoriu C.A.Chivu Bogdan Alexandru ChivuCurriculum Vitae
Membru provizoriu C.A.Udrea Cristina ElizaCurriculum Vitae
Membru provizoriu C.A. Vasile BrumaCurriculum Vitae